Ieder jaar vind in de maand november een kerkveiling plaats. Diverse goederen en diensten afkomstig van parochianen worden ingebracht voor deze veiling. De opbrengst van de veiling is bestemd voor het onderhoud van onze parochiekerk. Om deze veiling in goede banen te leiden is een comité aangesteld.

In dit comité zitten momenteel de volgende personen:
Voorzitter is dhr. Dennis Bierman, (< 0223-53.....
Verder zitten in het comité;
W. Berbee, H. Heemskerk, F.X. Huiberts, B. Kroon, A. v. Lierop-v.d. Poel, J. v. Lierop-Vink, T. Ruygrok-van Oosten,
P. Steenvoorden-Kramer, J. Wijnker, M. v. Woesik en R. Winter (namens het kerkbestuur), ( 0223-534923

   

Copyright © 2004- 2021. OLV Praesentatie Anna Paulowna.