Beste parochianen, De afgelopen maanden hebben wij tekenen gezien van de kerkgemeenschap die wij zijn. Wij hebben samen momenten beleefd als Pasen, Pinksteren, de eerste communie, huwelijk, vormsel. En ook de moeilijke momenten die bij het leven horen, als wij afscheid moeten nemen van een dierbare. Er is ook feest gevierd! Ik denk aan het grote jaarfeest (14 juni jl.) van de Tigers of God waar we met 30 kinderen uit onze regio op Texel over Heiligen hebben geleerd en feest gevierd hebben. De eucharistieviering (23 juni jl.) voor de Tiger Kids, de jeugd van onze regio met na afloop een schilderij maken over de lezing van de dag. Dít zijn tekenen van de heilige Geest van God. Het is zoals Christus tegen zijn apostelen zegt: “wordt één, zoals Ik één met mijn Vader ben” en “hebt elkaar lief”, door deze tekenen kunnen jullie aan de wereld laten zien dat God bestaat”. Dat is wat wij, als kerkgemeenschap kunnen proberen te doen, deze tekenen van Liefde en Eenheid te tonen. Nu zitten wij middenin een tijd van rust. Hierin is ook voor sommigen de mogelijkheid om op vakantie te gaan. In Nederland of in het buitenland. In onze kerk hebben wij ook tijden door het jaar. Bij deze periode hoort de kleur groen, de kleur van HOOP. Wij lezen de lezingen van het jaar C en luisteren elk weekend naar het evangelie van Lucas. Het is een tijd waar wij de rijkdom, blijdschap en genade van de Eucharistie op een eenvoudige manier kunnen beleven. Het centrum is altijd de Eucharistie, die ons verzamelt om God te danken en te danken of te vragen, voor onszelf, onze families. Een plaats waar wij de kracht van de heilige Geest kunnen ontvangen om verder in ons dagelijks leven te kunnen gaan. Met de zekerheid dat Hij met ons is en blijft. Bidden wij tot God onze Vader om ons te zegenen en ons te beschermen waar wij ons ook bevinden. Laten wij Hem bedanken voor alles wat Hij ons dagelijks geeft. Ik hoop u snel een keer te mogen ontmoeten tijdens de mis op zaterdag of zondag. Dus graag tot ziens!

Pastoor Ivan.

Copyright © 2004- 2019. OLV Praesentatie Anna Paulowna.