Beste parochianen,

We hebben – kerkelijk gezien – een mooie periode afgesloten. We hebben de mooie feesten van Pasen en Pinksteren gevierd.Pasen was nog even spannend; er moest – net als vorig jaar – een afweging gemaakt worden wat te gaan doen. Vorig jaar werden alle paaskaarsen in één viering gewijd, waar een beperkt aantal mensen bij aanwezig konden zijn. Iedereen voelde aan, dat het wel heel vervelend zou zijn geweest, als het dit jaar weer niet plaats kon vinden. Ondanks corona en de avondklok konden de Paaswakevieringen in onze kerken gelukkig doorgaan.

In mijn preek - in de Paaswake - gaf ik aan, dat misschien velen - nu we de nieuwe paaskaars in de viering aangestoken hadden - daar nóg meer naar uitzagen; naar licht, naar hoop, dat we deze pandemie snel onder de knie mogen krijgen.

Er wordt ook een grote inspanning aan ons allemaal gevraagd om hier aan te werken. We lezen en horen dat mensen hun vaccinatie ontvangen hebben; waar ze ook heel blij mee zijn. Zo komt er ook licht aan het einde van de tunnel. Zo kunnen we ook weer gerichter naar de toekomst kijken en steeds meer de dingen op kunnen gaan pakken die we zo gewend waren.Zo hebben we de voorbereidingen van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel ook door laten gaan.Uiteraard beiden coronaproof, maar het is gelukt en het is altijd weer mooi om te zien hoe enthousiast de kinderen hier aan deelnemen.

Met Moederdag mocht ik voorgaan op Texel. De lezingen stonden – hoe toepasselijk – in het teken van de liefde: “Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad” (Joh. 15:12) en na afloop van de viering werd aan iedereen een roos uitgereikt. Een onverwacht moment, een onverwacht cadeautje; die zichtbaar gewaardeerd werd.

En ook op de terugweg naar huis werd het me duidelijk dat de natuur inmiddels weer tot volledige groei en bloei gekomen was; het was weer een pracht gezicht de vele kleurschakeringen van de bollenvelden. Ik was duidelijk niet de enige die hiervan genoot; vele mensen stonden stil bij de velden en genoten er van.Ik hoor van veel mensen dat ze hier naar uitgekeken hebben; weer lekker naar buiten, lekker van de natuur genieten. Ga er maar lekker van genieten, zou ik zeggen.

Ik wens u allen alle goeds toe.

Henk Schrader, diaken.

Copyright © 2004-2021. OLV Praesentatie Anna Paulowna.