Beste parochianen. 

De vakantieperiode is voorbij. Het is anders dan de andere jaren geweest, maar Ik hoop dat u deze tijd genomen hebt om de rust te kunnen krijgen die u nodig had. Voor sommigen was dat ver, voor anderen dichtbij. Maar het belangrijkste was om van deze periode te kunnen genieten.

Het nieuwe schooljaar is begonnen en wij hopen dat ook wij als kerk de gewone activiteiten van de kerk kunnen realiseren, maar die moeten wij op de handen van God neerleggen en op Hem vertrouwen en bidden.

Want dat hebben wij ook nodig VERTROUWEN. Dat is misschien een gewoon woord voor ons geworden maar de vraag is: Wat betekent eigenlijk vertrouwen, in ons dagelijks leven?

Het vertrouwen is een belangrijk aspect in het christelijk leven. Dat zien wij bij de roeping van Maria. Maria begrijpt niet alles, maar zij vertrouwt op het woord van de Heer: “ Mijn geschiede naar uw woord”. Het woord van God die mens is geworden. Dat is wat het vertrouwen in ons kan doen. Dat het woord in ons vlees kan worden. Dat betekent dat Jezus Christus in ons geboren kan worden. 

Dat is misschien moeilijk te begrijpen, zoals het voor Maria was, maar dat is vertrouwen.

Wij kunnen niet alles met ons verstand begrijpen, wel kunnen wij een stap verder in het geloof zetten en zeggen zoals Maria deed: “Mijn geschiede naar uw woord”.

Dat wens ik voor iedereen van ons aan het begin van dit nieuwe schooljaar. Het vertrouwen dat het beter kan worden. Dat God met ons is. Dat Hij Zijn zoon naar ons gestuurd heeft om ons deze zekerheid en nabijheid te geven. Dat bidden wij en Hij zal ons Zijn Geest sturen om dit te bevestigen.  

U ziet, alles draait en ik hoop U dan ook gauw een keer te mogen ontvangen tijdens de mis. En als u om een of andere reden niet naar de kerk kunt komen en graag wilt  dat ik u bezoek, dan kunt u ook telefonisch contact met mij opnemen en ik zal het zeker doen.

Dus graag tot ziens,

Pastoor Ivan

Copyright © 2004- 2020. OLV Praesentatie Anna Paulowna.