Agenda

 

-Op maandagochtend van 10.00 tot 11.00 uur kunt u op de pastorie terecht voor het bespreken van intenties. Dit kan zowel persoonlijk als telefonisch. De gastvrouwen zijn dan aanwezig. Denkt u wel aan de 1,5 meter afstand tot elkaar!. Tevens is de kerk dan open voor het opsteken
van een kaarsje of persoonlijk gebed.

- Op de maandag 21 juni (10.00 uur) is er de mogelijkheid tot aanbidding en het bidden van de rozenkrans. Denkt u aan de 1,5 meter
afstand tot elkaar!.
- Keijzershoff viering: t/m juni 2021, of zolang de beperkingen gelden, worden er geen vieringen gehouden
i.v.m. corona.
- E.H. Communie; besloten viering zondag 30 mei, aanvang 14.00 uur.
- H. Vormsel zaterdag 26 juni, voorganger bisschop Mgr.J.Hendriks.

Adreswijziging
Wilt u bij adreswijziging, door verhuizing of andere wijzigingen in het gezin die voor ons van belang zijn, dit ook even doorgeven aan het parochiesecretariaat zodat
onze administratie van de parochianen goed op orde blijft. Dit kan storende fouten voorkomen. Dank U

Copyright © 2004-2021. OLV Praesentatie Anna Paulowna.