Mededelingen:

Alle coronamaatregelen zijn voorbij. Maar let op corona is nog niet weg dus blijft opletten noodzakelijk. Nog steeds geldt regelmatig handen wassen en bij verkoudheid e.d. voorzichtig zijn. Voelt u zich niet lekker, dan thuis blijven.

Collecte:

Tijdens de corona periode  werd de collecte gehouden aan het einde van de viering waarbij achter in de kerk de collecteschalen stonden. Deze manier van collecteren blijven we handhaven. Wij zijn u zeer dankbaar voor uw gave voor het onderhoud van de kerk en de dagelijkse gang van zaken in de parochie zoals het betalen van de energie nota’s, aanschaf van kaarsen, liturgieboekjes enz. Net als bij u gaan ook bij ons de kosten erg omhoog omdat alles duurder wordt. Daarom willen wij u vragen de collecteschalen extra te vullen.

 Agenda

-Op maandagochtend van 10.00 tot 11.00 uur kunt u op de pastorie terecht voor het bespreken van intenties. Dit kan zowel persoonlijk als telefonisch. De gastvrouwen zijn dan aanwezig. Tevens is de kerk dan open voor het opsteken van een kaarsje of persoonlijk gebed.

- Op maandag 18 juli en 15 augustus is er aanbidding en het bidden van de rozenkrans o.l.v. diaken Henk Schrader. (10.00 uur)

- Keijzershoff viering: op dinsdag 19 juli en 16 augustus, aanvang 10.00 uur.

-24-7 : ker(k)misviering

-10-9 : monumentendag : kerk open

-24-9 : vrijwilligers bedankdag !! en startviering.

Parochiaan ziek? Laat het ons weten!

In het verleden kregen we bericht als een parochiaan ziek was of in het ziekenhuis of hospice was opgenomen. Vanwege privacy mag dit niet meer.

Nu hopen we dat anderen dit aan ons doorgeven. Daarom nodigen wij u uit, als bij een zieke thuis of in het ziekenhuis bezoek op prijs wordt gesteld door iemand van het pastoraal team of de bezoekersgroep, dit aan ons door te geven. Daarbij wel even vermelden het thuisadres of in welk ziekenhuis of verpleeghuis de patiënt wordt verpleegd.

Adreswijziging

Wilt u bij adreswijziging, door verhuizing of andere wijzigingen in het gezin  die voor ons van belang zijn, dit ook even doorgeven aan het parochiesecretariaat zodat onze administratie van de parochianen goed op orde blijft. Dit kan storende fouten voorkomen. Dank U.

Kapelletje

Al enkele jaren bestaat bij de parochieraad het idee om in de tuin naast de kerk, ter hoogte van het pad naar het kerkhof een klein kapelletje te bouwen. Dit om ervoor te zorgen dat parochianen dagelijks een kaarsje kunnen opsteken in de kapel of voor een persoonlijk gebed.

Eerdere ontwerpen en berekeningen van de kosten deden ons beseffen dat het niet haalbaar was om 1 van de ontwerpen uit te voeren. Tijdens een overleg met de tuin onderhoudsploeg zijn er ideeën ontstaan om het grootste gedeelte van de kapel  in hout uit te voeren met een plint van gemetselde steen en in eigen beheer door de tuinploeg uit te voeren, met medewerking van Frank Huiberts van FX Huiberts en nog te vragen vrijwilligers. Inmiddels zijn de zijwanden al in elkaar gezet in de werkplaats van F.X., is er een plek uitgezocht waar het geheel moet komen te staan, Pieter Muntjewerf gaat zijn kraan inzetten om het geheel uit te graven, het betonijzer ligt klaar zodat er begonnen kan worden.

Dus we zijn benieuwd wanneer het geheel in gebruik genomen kan worden.

Copyright © 2022. OLV Praesentatie Anna Paulowna.